Privacy

Privacyverklaring Huishouden op Orde

Huishouden op Orde verwerkt persoonsgegevens. Wij nemen jouw privacy serieus en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Huishouden op Orde gevestigd aan Kievitdreef 4, Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens

Huishouden op Orde

Marianne Bodenstaff

Kievitdreef 4

2743 EE Waddinxveen

06-44954250

info@huishoudenoporde.nl

www.huishoudenoporde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huishouden op Orde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (in mail, telefonisch)

Wij verwerken bij budgetcoaching ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals je financiële gegevens.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Huishouden op Orde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact op te nemen (bellen of mailen) om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om goederen of diensten bij je af te leveren
  • Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Huishouden op Orde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Klantgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huishouden op Orde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Huishouden op Orde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Door middel van het maskeren van het IP-adres en een verzekeringsovereenkomst met Google zal er geen data worden doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Google Analytics staat de informatie gedurende 38 maanden op.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huishouden op Orde. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huishoudenoporde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Huishouden op Orde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Huishouden op Orde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@huishoudenoporde.nl. Huishouden op Orde heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, recente updates
  • SSL, wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk).